• 2:43 - 17/08/2018

 • 1:54 - 17/08/2018

  HUYỆT VỊ ĐÔNG Y Bảng Tra Cứu Huyệt   Vần A   Âm bao Âm cốc Âm đô  Âm khích Âm lăng tuyền Âm liêm Âm thi  Ân môn Vần B     Bạch hoàn du Bàng quang du Bào hoang  Bất dung ...

 • 10:02 - 12/08/2018

  XI Châm cứu, bấm huyệt, giác hơi chữa ung thư mũi họng  I. Cách châm cứu Ba nhóm huyệt: (1)Túc tam lý, hợp cốc, (2) Túc tam lý, Thượng cự hư, (3) Túc tam lý, quan nguyên. Các ...

 • 9:55 - 12/08/2018

  VII- BỆNH VỀ SINH DỤC Bệnh di tinh Nằm mơ thấy giao hợp với phụ nữ mà xuất tinh là mông tinh. Không thấy giao hợp mà tự xuất tinh là di tinh. Nói đến sắc dục mà tinh đã xuất ...

 • 9:50 - 12/08/2018

  PHẦN THỨ III TRỊ LIỆU   I -CÁC BỆNH SỐT Bệnh sốt cao Triệu chứng: Thân nhiệt cao 39 – 400, có khát nước, trong người buồn bực, có thể mê hoảng. Lý: Tâm hoả thịnh ở trong, ...

 • 9:42 - 12/08/2018

  PHẦN THỨ II NGUYÊN TẮC TRỊ LIỆU VÀ MỘT SỐ KINH NGHIỆM THỰC TẾ     Chẩn đoán khái quát Chữa bệnh bằng châm cứu cũng phải vận dụng chẩn đoán như các phép dùng thuốc ...

 • 9:36 - 12/08/2018

  PHẦN THỨ NHẤT MỘT SỐ ĐIỂM CẦN THIẾT TRONG CHÂM CỨU                                                                 Đặc điểm của phép chữa bệnh bằng châm cứu Khá nhiều loại ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!