• 10:12 - 05/05/2017

    NHỮNG  BÀI THUỐC KINH NGHIỆM TRONG DÂN GIAN . Làm mất mụn cóc Lấy lá tía tô vò ra lấy nước. Uống nước, lấy bã chà lên các mụn cóc, mụn sẽ khỏi ngay sau 2-3 lần. Làm tan u cứng ...

error: Content is protected !!