• 8:54 - 28/06/2017

  MẠCH PHỤ NHÂN Sinh lý  của người phụ nữ, được chia ra 3 thời kỳ: Thời kỳ kinh nguyệt, Thời kỳ có thai, Thời kỳ sau khi sinh.. I- MẠCH THỜI KỲ KINH NGUYỆT HÀNH KINH: Phụ nữ ...

 • 8:50 - 28/06/2017

  THẬP QUÁI MẠCH   Ngoài các mạch chính đã trình bày ở trên, các nhà nghiên cứu về mạch còn nêu ra 1 số mạch gọi là ‘Mạch Lạ’ (Quái Mạch). Từ đời nhà Nguyên (1277-1368), ...

 • 8:43 - 28/06/2017

  MẠCH ĐOẢN     Mạch Đoản thuộc Âm mạch, mức độ ngắn,Mạch đi dưới tay, thấy không đến vị trí của mạch, gọi là mạch Đoản. HÌNH TƯỢNG  Mạch Đoản, ngắn, mà Sáp, nhỏ, đầu đuôi như ...

 • 8:36 - 28/06/2017

  MẠCH TRƯỜNG    Mạch l Trường  thì khí vượng.Mạch Trường mà hòa hoãn, phù hợp với khí sinh trưởng của mùa xuân, vì vậy là tượng mạch của người khỏe mạnh.  HÌNH TƯỢNG Tượng mạch ...

 • 8:33 - 28/06/2017

  MẠCH ĐẠI   Đại là to lớn. HÌNH TƯỢNG Mạch Đại, rộng và to khác thường, chỉ không cuồn cuộn như mạch Hồng mà thôi .Mạch tràn đầy, ứng dưới ngón tay lớn . Mạch Đại… sức ...

 • 8:30 - 28/06/2017

  MẠCH CÁCH     Cách là đầy, là cấp, Cách là da thuộc, ý nói tượng mạch cố kết không di động. HÌNH TƯỢNG Mạch Cách là da thuộc, là Phù, Huyền, Đại, Hư, như ấn tay lên da trống, ...

 • 10:20 - 26/06/2017

  MẠCH SÁC      – Sác nguyên nghĩa là nhanh, nhiều lần, Mạch Sác là mạch thuộc dương, đi nhanh, nhiều lần (tính theo hơi thở hoặc  nhịp đập của mạch ). HÌNH TƯỢNG Mạch Sác ...

error: Content is protected !!