• 4:05 - 15/12/2019

    CHƯƠNG ĐẶC BIỆT LÁ THIÊN THƠ CĂN BẢN DÙNG ĐỂ QUÁN ĐẢNH (TRAO TRUYỀN TÂM PHÁP)   Đây là lá linh phù tượng trưng cho 5 phương Phật:   – Trung Ương Phật Tổ (Đức ...

error: Content is protected !!