• 4:05 - 15/12/2019

    CHƯƠNG ĐẶC BIỆT LÁ THIÊN THƠ CĂN BẢN DÙNG ĐỂ QUÁN ĐẢNH (TRAO TRUYỀN TÂM PHÁP) Đây là lá linh phù tượ ng trưng cho 5 phương Phật: Trung Ương Phật Tổ (Đức ĐẠI NHẬT NHƯ LAI hay ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!