• 9:09 - 22/01/2016

    Lục Kinh Biện Chứng          Biện chứng của bệnh sốt thời khí (ôn nhiệt bệnh) nói chung có phân ra 3 loại: Lục kinh biện chứng,Vệ khí doanh huyết biện chứng và Tam tiêu biện ...

error: Content is protected !!