• 9:02 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (Phần cuối) Nhóm 31 đến 34 NHÓM THỨ 31 a) Phối huyệt: Du phủ, Vân môn b) Hiệu năng: thanh Phế giáng nghịch, ngưng ho, định suyễn. c) Chủ ...

 • 9:00 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (P6) Nhóm 26 đến nhóm 30 NHÓM THỨ 26 a) Phối huyệt: Thiếu thương, Thương dương, Hợp cốc. b) Hiệu năng: thanh nhiệt giải độc, tuyên Phế, làm lợi ...

 • 8:58 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (P5) Nhóm 21 đến Nhóm 25 NHÓM THỨ 21 a) Phối huyệt: Túc Tam lý, Lao cung b) Hiệu năng: thanh tả Hoả khí trong Tâm và Vị, khai được sự nghẽn tắc ...

 • 8:56 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (P4) Nhóm 16 đến nhóm 20 NHÓM THỨ 16 a) Phối huyệt: Nội quan, Tam Âm giao b) Hiệu năng: làm khoan khoái vùng ngực, làm lợi được khí ngăn vùng ...

 • 8:54 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (P3) Nhóm 11 đến nhóm 15 NHÓM THỨ 11 a) Phối huyệt: Dương Lăng tuyền, Túc Tam lý b) Hiệu năng: điều hoà Can và Tỳ, thư Can kiện Tỳ c) Chủ ...

 • 8:51 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (P2) Nhóm 6 đến nhóm 10 NHÓM THỨ 6 a) Phối huyệt: Hoàn khiêu, Phong thị, Dương Lăng tuyền b) Hiệu năng: làm sơ thông, tuyên tán, trừ dược ...

 • 8:46 - 14/07/2017

  Tam Thập Tứ huyệt đạo trọng yếu (P1) Nhóm 1 đến nhóm 5 NHÓM THỨ 1 a) Phối huyệt:Bách hội, Đại chùy, Khúc trì, Hợp cốc b) Hiệu năng:sơ phong, giải biểu, điều hoà doanh vệ c) ...

12
error: Content is protected !!