• 8:12 - 22/10/2017

  BẢNG BỔ TẢ THEO SÁCH ‘CHÂM CỨU TỤ ANH’ BIỂU ĐỒ BỔ TẢ THEO BÁT CƯƠNG Tại Nhật Bản, Yanagiya Sorei (Liễu-Cốc-Tố-Trinh) có đề ra phương pháp Bổ Tả có cải tiến so với phương pháp ...

 • 8:07 - 22/10/2017

  TIÊU PHÁP *Đại cương Tiêu pháp thường dùng trong các trường hợp khí, huyết, đờm, thực thấp đình trệ trong cơ thể, gây nên 1 số biến chứng: Thủy thủng, bỉ mãn, trưng hà, ...

 • 8:06 - 22/10/2017

  THÔNG PHÁP a. Đại cương Thông pháp thường dùng để làm cho phong hàn, thấp tà đang ngưng trở, ứ trệ… được lưu thông. b- Chọn Huyệt Theo Thông Pháp Có thể chọn theo 3 ...

 • 8:05 - 22/10/2017

  THANH PHÁP a. Đại cương Thương pháp thường được dùng khi cơ thể bị nhiệt, hỏa. Đa số dùng trị thực nhiệt nhưng cũng có thể điều trị hư nhiệt. b- Chọn Huyệt Theo Thanh Pháp ...

 • 8:04 - 22/10/2017

  TẢ PHÁP a. Đại cương Tả pháp thường dùng trong các bệnh do khí bị trở ngại gây ra biến chứng. Tả pháp thường có tác dụng thông, khai, tán, giáng. Nếu tà khí quá thịnh, có thể ...

 • 8:03 - 22/10/2017

  ÔN PHÁP a. Đại cương Ôn pháp thường dùng trong các chứng hàn thấp ngăn trở, dương khí hư suy hoặc dương khí suy kiệt. b- Chọn Huyệt Theo Ôn Pháp Thường chọn các huyệt có tác ...

 • 8:01 - 22/10/2017

  HỢP PHÁP a. Đại cương Là phương pháp phối hợp Âm Dương, dùng trong trường hợp âm dương không tương hợp nhau, 1 bên qúa nhiều, 1 bên lại quá suy… gây nên hiện tượng Tâm ...

12345...10...
Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!