• 9:36 - 11/08/2017

  Hầu Hí YẾU LĨNH: Cơ cảnh, mẫn tiệp, kỵ thế cứng đơ. Vượn, tính thích động, leo trèo nhảy nhót linh hoạt. Khi luyện Vượn động (Viên hí) phải mô phỏng theo tính thiên động của ...

 • 9:34 - 11/08/2017

  Hổ Hí YẾU LĨNH: Dũng mãnh cương tay, kỵ sợ hãi. Hổ là chúa Sơn Lâm, tập Hổ hí phải biểu dương thần thái này. Như thần phát ở mặt, uy phải ở trảo (ngón tay), thần uy bức ...

 • 9:33 - 11/08/2017

  Lộc Hí YẾU LĨNH: Thư triển ngân dương, kỵ không tự nhiên. Nai là loài có thân thể tự nhiên, nên luyện Lộc Hí phải để thân tự nhiên, tâm tùng đều tĩnh. Luyện Lộc Hí thở từ khe ...

 • 9:31 - 11/08/2017

  Hạc Hí YẾU LĨNH: Khinh thường an tĩnh, kỵ trọng trệ. Hạc là loài bay lượn giỏi, khi đứng thì hiên ngang như cây tùng. Luyện Hạc Hí phải giống như vậy. Hí này phải tập đến tự ...

 • 9:30 - 11/08/2017

  Hùng Hí YẾU LĨNH: Hùng hậu, trầm ổn kỵ phiêu linh. Tính của Gấu hùng hậu trầm ổn, bề ngoài trông nặng nề, khi bước đi yểu điệu như không có xương, nhưng trong sự nằng nề hàm ...

 • 9:25 - 11/08/2017

  Từ những ngàn năm trước đây, người Trung Hoa đã biết con người có một năng lực nội tại, nếu biết cách phát huy những khả năng tiềm ẩn bên trong con người thì sức khoẻ sẽ trở ...

error: Content is protected !!