• 9:31 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 10 U Châu từ ấy ra đi, 3550- Xông pha trời hạ, đang khi nắng nồng. Đi gần đến phủ Minh Công. Mặt trời xế mát, ngó mông xa chừng. Trọn ngày đi đã ...

 • 9:30 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 9 Hai người nói chuyện xầy xầy, Nửa ngày đi mới khỏi ngoài Y lâm. Trời vừa xế bóng quang âm, 3000- Phút đâu một trận mưa dầm tối tăm. Ngư, Tiều ...

 • 9:28 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 8 Dẫn rằng : Ta dốc can thầy, Nghe thầy phân giải lời này rất hay. Thầy rằng : Trời đất xưa nay, Khí vần vốn có đổi xay chính, tà. 2705- Xen ...

 • 9:27 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 7 2515- Ngư rằng : Xin hỏi tiểu nhi. Một hai ba tuổi mạch đi chưa đầy. Đau thời coi Hổ khẩu tay, Trong ngón thực chỉ vằn bày chứng cai. Phép coi ...

 • 9:25 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 6 Ngư rằng : Bệnh nhiễm hơi tà, Sao là ngoại cảm, sao là nội thương ? 1805- Chứng kiêm ngoại cảm nội thương, Phép thầy trị liệu theo đường nào ...

 • 9:24 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 5 XL.- Dương kinh lục phủ tỉnh, vinh, du, nguyên, kinh, hợp ca (Bài ca về các huyệt tỉnh, vinh, du,nguyên, kinh, hợp của dương kinh thuộc sáu ...

 • 9:23 - 08/04/2018

  NGƯ TIỀU Y THUẬT VẤN ĐÁP TRANG 4 XXVIII.- Nhập môn ngâm thơ rằng : Hoa cỏ ngùi ngóng gió đông, Chúa xuân đâu hỡi, có hay không ? Mây giăng ải bắc trông tin nhạn, Ngày xế non ...

12
error: Content is protected !!