• 2:43 - 17/08/2018

 • 8:32 - 10/07/2017

  Chương 19: TRỊ LIỆU NGHIỆM PHƯƠNG I. Nhức đầu 1. Nhức giữa đỉnh đầu: châm huyệt Thượng Tinh, Bá Hội, Hậu khê, Liệt Khuyết.  2. Nhức phía trước: Thượng tinh, Ấn đường, Phong ...

 • 8:27 - 10/07/2017

  Chương 18 Kỳ Huyệt Và Bí Huyệt  (22 x 2)  Huyệt Tứ Phùng:  a)      Phương pháp tìm huyệt:  Nơi bàn tay giữa lóng thứ 2 và thứ 3 có lằn gnang, giữa lằn ngang này là vị trí của ...

 • 3:31 - 07/07/2017

  Chương 17 ĐỐC MẠCH  (Méridien du Gouverneur) (13 huyệt)  HUYỆT TRƯỜNG CƯỜNG.  Huyệt này có tên Khi chi, Âm sát Khuyến cốt, Vỉ thúy Cốt, Cùng cốt, Qui vĩ, Long hổ, nơi hội Đốc ...

 • 3:19 - 07/07/2017

  Chương 16 NHÂM MẠCH  (Méridien de la Conception) (13 huyệt)  HUYỆT TRUNG CỰC  Huyệt này có tên riêng là Khí nguyên, Ngọc tuyền, nơi hội Túc Tam âm và Nhâm mạch.  a) Phương ...

 • 2:56 - 07/07/2017

  Chương 15 TÚC KHUYẾT ÂM CAN KINH  (Méridien du Foie) (6 huyệt x 2 – 12)  SỰ LƯU HÀNH CỦA KINH HUYỆT     Kinh này tiếp với Túc thiếu dương, khởi nguyên từ ngón chân cái nơi ...

 • 2:42 - 07/07/2017

  Chương 14 TÚC THIẾU DƯƠNG ĐỞM KINH  (Méridien du Vésicule Billiaire) (12 huyệt x 2)  SỰ LƯU HÀNH CỦA KINH HUYỆT  Kinh này giao tiếp với Thủ Thiếu dưong, khởi từ huyệt Đồng tử ...

123
Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!