• 8:22 - 24/05/2019

  36 TỬ HUYỆT TRONG CƠ THỂ Y học cổ truyền Đông Phương cho rằng trên cơ thể con người có 365 huyệt đạo được phân bố khác nhau trên các đường kinh lạc. Trong đó có 108 huyệt tối ...

 • 9:58 - 14/04/2019

  CÁC HUYỆT ĐẠO DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP CẤP CỨU Y học cổ truyền Đông Phương cho rằng trên cơ thể con người có 365 huyệt đạo được phân bố khác nhau trên các đường kinh lạc. Trong ...

 • 8:32 - 10/07/2017

  Chương 19: TRỊ LIỆU NGHIỆM PHƯƠNG I. Nhức đầu 1. Nhức giữa đỉnh đầu: châm huyệt Thượng Tinh, Bá Hội, Hậu khê, Liệt Khuyết.  2. Nhức phía trước: Thượng tinh, Ấn đường, Phong ...

 • 8:27 - 10/07/2017

  Chương 18 Kỳ Huyệt Và Bí Huyệt  (22 x 2)  Huyệt Tứ Phùng:  a)      Phương pháp tìm huyệt:  Nơi bàn tay giữa lóng thứ 2 và thứ 3 có lằn gnang, giữa lằn ngang này là vị trí của ...

 • 3:31 - 07/07/2017

  Chương 17 ĐỐC MẠCH  (Méridien du Gouverneur) (13 huyệt)  HUYỆT TRƯỜNG CƯỜNG.  Huyệt này có tên Khi chi, Âm sát Khuyến cốt, Vỉ thúy Cốt, Cùng cốt, Qui vĩ, Long hổ, nơi hội Đốc ...

 • 3:19 - 07/07/2017

  Chương 16 NHÂM MẠCH  (Méridien de la Conception) (13 huyệt)  HUYỆT TRUNG CỰC  Huyệt này có tên riêng là Khí nguyên, Ngọc tuyền, nơi hội Túc Tam âm và Nhâm mạch.  a) Phương ...

 • 2:56 - 07/07/2017

  Chương 15 TÚC QUYẾT ÂM CAN KINH  (Méridien du Foie) (6 huyệt x 2 – 12)  SỰ LƯU HÀNH CỦA KINH HUYỆT     Kinh này tiếp với Túc thiếu dương, khởi nguyên từ ngón chân cái nơi ...

123
error: Content is protected !!