• 9:49 - 19/04/2019

  CHIÊU SINH CÁC LỚP HỌC CHUYÊN ĐỀ CHÍNH QUY (Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÔNG PHƯƠNG)     1. CHÂM CỨU (SƠ – TRUNG – CAO & CHUYÊN SÂU).     2. BẤM HUYỆT – ĐIỂM HUYỆT ...

 • 7:45 - 12/08/2018

  THUỐC & THUỶ – HOẢ CHẾ:             Mục đích  của phương pháp bào chế Ðông y cũng giống như mọi phương pháp bào chế khác:             – Làm cho vị thuốc tốt ...

 • 7:44 - 12/08/2018

  DỤNG DƯỢC PHÁP – TÀNG DƯỢC PHÁP  ( Cánh dùng thuốc và bảo quản thuốc )   I – DỤNG DƯỢC PHÁP: Uống thuốc:             Có nhiều cách uống thuốc như: uống thuốc lúc ...

 • 7:43 - 12/08/2018

  THUỐC ÐỘC VÀ SỰ TƯƠNG KỴ CỦA THUỐC I – THUỐC KỴ THAI:                         Thuốc Bắc:                         – Ngoan ban, thuỷ điệt, cập Manh trùng ( ngoan xà, ...

 • 7:40 - 12/08/2018

   CÁCH KÊ ÐƠN THUỐC              Ðơn thuốc thể hiện suy nghĩ của thầy thuốc đối với bệnh nhân, là sự tính toán cân nhắc trong các thế trận dàn ra để tấn công và phòng thủ trên ...

 • 7:38 - 12/08/2018

   DƯỢC VẬT VÀ CÁCH PHÂN LOẠI             Cây cỏ để ăn, cây cỏ có độc, cây cỏ làm thuốc một ranh giới khó phân biệt rõ ràng, vì tuỳ theo cơ thể mà chiụ được liều cao hay thấp, ...

 • 7:34 - 12/08/2018

  DƯỢC LÝ ÐÔNG Y DƯỢC LUẬN: CƠ SỞ LÝ LUẬN DƯỢC LIỆU TRONG ÐÔNG Y:  Từ thời nguyên thuỷ, tổ tiên chúng ta trong quá trình lao động, sản xuất, đấu tranh với thiên nhiên, đã phải ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!