• 2:43 - 17/08/2018

 • 9:05 - 09/08/2017

  卢 山 脉 赋 Lư san mạch phú 总  万 病 八  要 脉 玄 基 赋 (tổng vạn bệnh bát yếu mạch huyền cơ phú.) (tất cả bệnh tật  luận qua bài phú bát yếu tổng mạch) 常 闻 病 基  恽 奥 脉 理 妙  玄 虽  万  像  分 ...

 • 9:00 - 09/08/2017

      濒  湖  脉  学          TẦN HỒ MẠCH HỌC Lý Thời Trân   PHẦN I: TỨ NGÔN QUYẾT I. KINH MẠCH DỮ MẠCH KHÍ Nguyên văn                       Phiên âm 脉  乃 血 脉             Mạch nãi, ...

 • 8:54 - 28/06/2017

  MẠCH PHỤ NHÂN Sinh lý  của người phụ nữ, được chia ra 3 thời kỳ: Thời kỳ kinh nguyệt, Thời kỳ có thai, Thời kỳ sau khi sinh.. I- MẠCH THỜI KỲ KINH NGUYỆT HÀNH KINH: Phụ nữ ...

 • 8:50 - 28/06/2017

  THẬP QUÁI MẠCH   Ngoài các mạch chính đã trình bày ở trên, các nhà nghiên cứu về mạch còn nêu ra 1 số mạch gọi là ‘Mạch Lạ’ (Quái Mạch). Từ đời nhà Nguyên (1277-1368), ...

 • 8:43 - 28/06/2017

  MẠCH ĐOẢN     Mạch Đoản thuộc Âm mạch, mức độ ngắn,Mạch đi dưới tay, thấy không đến vị trí của mạch, gọi là mạch Đoản. HÌNH TƯỢNG  Mạch Đoản, ngắn, mà Sáp, nhỏ, đầu đuôi như ...

 • 8:36 - 28/06/2017

  MẠCH TRƯỜNG    Mạch l Trường  thì khí vượng.Mạch Trường mà hòa hoãn, phù hợp với khí sinh trưởng của mùa xuân, vì vậy là tượng mạch của người khỏe mạnh.  HÌNH TƯỢNG Tượng mạch ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!