Tam Tượng Mạch – Mạch Trường

MẠCH TRƯỜNG   


Mạch l Trường  thì khí vượng.Mạch Trường mà hòa hoãn, phù hợp với khí sinh trưởng của mùa xuân, vì vậy là tượng mạch của người khỏe mạnh.

 HÌNH TƯỢNG

Tượng mạch của mạch Trường giống như cành cây dài, không lớn không nhỏ, mạch khí thẳng lên thẳng xuống, đầu đuôi tương ứng. đi lại vượt quá bộ vị.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MẠCH TRƯỜNG

– Sách ‘Mạch Chẩn’ biểu diễn hình vẽ mạch Trường như sau:

 CHỦ BỆNH

Mạch của Can đến thì Trường mà bật sang bên trái, bên phải, là có khí tích ở vị quản và 2 bên sườn, gọi là chứng Can Tý.

Mạch Tâm bật lên tay thấy cứng mà Trường thì lưỡi sẽ cong lên không nói được.

Mạch Phế bật lên tay thấy cứng mà Trường thì sẽ  khạc ra máu. 

Mạch Can bật lên tay thấy cứng mà Trường, sắc mặt không tái xanh, sẽ đau như bị ngã vì có huyết tích ở 2 bên sườn, làm cho suyễn nghịch. 

Mạch của Vị bật lên tay, cứng mà Trường, sắc mật đỏ, 2 đùi sẽ đau như gẫy. 

Mạch của Tỳ bật lên tay cứng mà Trường, sắc mặt đỏ, sắc mặt vàng sẽ bị chứng thiếu (hụt) hơi.  Mạch của Thận bật lên tay cứng mà Trường, sắc mặt vàng đỏ, lưng sẽ bị đau như gẫy.

Mạch ở thốn khẩu đụng vào ngón tay mà Trường là cẳng chân bị đau.

Mạch ở 2 bộ Xích và Thốn đều Trường là Dương minh bị bệnh.

Mạch Trường chủ các bệnh về hữu dư.

Mạch Trường chủ về nhiệt cao (kháng), tam tiêu phiền  nhiệt, dương độc uất kết bên trong, nhiệt kết ở Dương minh, động kinh, sán khí.

KIÊM MẠCH

Mạch Trường mà Huyền là bệnh ở Can.

Mạch Phù, Hồng, Đại, Trường là chứng chóng mặt do phong (phong huyễn), điên tật.

Can bệnh thì sắc mặt xanh, tay chân co quắp, 2 bên sườn đầy tức hoặc thường bị chóng mặt, (nếu thấy) Mạch Huyền Trường là dễ chữa.

Mạch Trường, nếu Kiêm Đại mà Sác là dương thịnh, nhiệt ở trong.

– Sách ‘Mạch Học Giảng Nghĩa’ ghi:

· Mạch Phù Trường là ngoại cảm hoặc âm khí không đủ.

· Trường Hồng là tráng nhiệt, điên cuồng.

· Trường Cấp là bụng đau.

· Trường, Trầm, Tế là chứng tích.

· Trường Hoạt là đờm nhiệt.

· Trường Huyền là bệnh ở Can.

· Trường mà Vi Sáp là bệnh sắp khỏi.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!