• 8:33 - 28/06/2017

  MẠCH ĐẠI   Đại là to lớn. HÌNH TƯỢNG Mạch Đại, rộng và to khác thường, chỉ không cuồn cuộn như mạch Hồng mà thôi .Mạch tràn đầy, ứng dưới ngón tay lớn . Mạch Đại… sức ...

 • 8:30 - 28/06/2017

  MẠCH CÁCH     Cách là đầy, là cấp, Cách là da thuộc, ý nói tượng mạch cố kết không di động. HÌNH TƯỢNG Mạch Cách là da thuộc, là Phù, Huyền, Đại, Hư, như ấn tay lên da trống, ...

 • 10:20 - 26/06/2017

  MẠCH SÁC      – Sác nguyên nghĩa là nhanh, nhiều lần, Mạch Sác là mạch thuộc dương, đi nhanh, nhiều lần (tính theo hơi thở hoặc  nhịp đập của mạch ). HÌNH TƯỢNG Mạch Sác ...

 • 9:03 - 26/06/2017

  MẠCH TẾ     Tế hoặc Tiểu là dựa theo hình tượng mà nói, tự nghĩa của nó không khác biệt nhiều.Tiểu tương phản với Đại, gọi là Tế thì mạch Tiểu tức là mạch Tế. HÌNH TƯỢNG Mạch ...

 • 9:00 - 26/06/2017

  MẠCH ĐỘNG Là lăn chuyễn HÌNH DẠNG Mạch Động nghĩa là lăn chuyển. Mạch nhấc tay lên thấy như không có nhưng luôn đó lại có ngay. Khi có thì như hạt đậu lúc lắc, không ra khỏi ...

 • 8:59 - 26/06/2017

  MẠCH ĐẠI  Là thay đổi HÌNH DẠNG Mạch Đại cũng gần như Mạch Sắc Mạch Nhu . Nhưng Sắc và Nhu thị chỉ dít không nhão, mềm mà không nghỉ, Còn mạch Đại thì đã dít khó nhãomềm mà ...

 • 8:57 - 26/06/2017

  MẠCH LAO       Lao là vững bền. Ấn tay thấy mạch khí thực mạnh, giống như Trầm, giống như Phục, rất  cứng gọi là LAO”. HÌNH TƯỢNG Mạch Lao là Huyền, Đại mà Trường, nhấc tay ...

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!