• 9:10 - 25/08/2017

    KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH I. Khí công là gì? “Khí” người Trung Hoa phát âm là “Chi” hay “Qi”, “Ki” ở người Nhật Bản, ...

  • 8:59 - 25/08/2017

    1. Tư thế tập Khi tập mặt phải đối diện với mặt trời, nếu ban đêm thì hướng mặt về hướng Nam Trước tiên là việc đứng, chọn hướng đứng đối diện với mặt trời, nếu là ban đêm thì ...

  • 9:26 - 24/08/2016

    CHIÊU SINH THÁI CỰC NỘI KHÍ CÔNG HỢP QUYỀN ĐẠO THÁI CỰC NỘI KHÍ CÔNG HỢP QUYỀN ĐẠO do Y Sư-Võ Sư Nguyễn Viết Xô đã từng tập luyện và trãi nghiệm trên 40 năm có phối hợp kiến ...

error: Content is protected !!