Thức thứ tư: Trích tinh hoán đẩu (Với sao, đổi vị).

Thức thứ tư: Trích tinh hoán đẩu (Với sao, đổi vị).

  

 1. ĐỘNG TÁC, TƯ THẾ
  • Chỉ thủ kích thiên (bàn tay chỉ trời) : tiếp theo thức trên, chưởng phải di chuyển tới vị trí ngang lưng, úp bàn tay vào sống ngang lưng (huyệt Lao-cung áp vào huyệt Mệnh-môn). Đồng thời tay trái đưa lên cao, chưởng mở rộng hướng sang phải . Lưỡi từ từ nâng cao. Mắt nhìn vào tay. (H8). Thức này phải buông lỏng cần cổ, dẫn khí từ não (huyệt Bách-hội) theo xương sống (Đốc-mạch tới huyệt Mệnh-môn).
  • Phủ chưởng quán khí (úp chưởng thu khí) : tiếp thức trên, chưởng trái hơi hạ xuống, đầu cổ ngay. Đỉnh lưỡi từ từ hạ xuống. Hai mắt nhìn thẳng, hơi khép lại. (H9). Ý niệm khí từ lưng bàn tay trái thoát ra.
  •  
   • Án chưởng tẩy tủy (giữ bàn tay, tẩy tủy) : tiếp theo thức trên, tay trái từ từ hạ xuống ngực, bụng (H10). Ý niệm như trên.
 2. HIỆU NĂNG

 

     Điều lý tỳ vị (điều hòa khí tỳ vị).

 1. CHỦ TRỊ

     Trị tất cả các bệnh tỳ vị, ruột.      Trị các bệnh vai, cổ, lưng.

 1. NGUYÊN BẢN

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!