Thức thứ nhì: Lưỡng kiên hoành đản (Hai vai đánh ngang).

Thức thứ nhì:  Lưỡng kiên hoành đản (Hai vai đánh ngang).  


  1. ĐỘNG TÁC, TƯ THẾ
  • Án chưởng hành khí ( án tay, khí lưu thông), tiếp theo thức thứ nhất, hai bàn tay từ hợp rời nhau, úp xuống tới bụng, rồi đưa ra sau lưng (H3), đồng thời ý-khí theo bàn tay trầm đơn điền.
  • Lưỡng tý hoành đản ( hai tay ngang vai), hai tay từ từ đưa lên ngang vai, hai bàn tay hướng lên trời, mắt khép lại, dùng ý dẫn khí phân ra hai vai, bàn tay. Mắt từ từ mở ra. Lưỡi từ nóc vọng hạ xuống. Ý khí trên đầu, hông, đùi buông lỏng. Giữ tư thức càng lâu càng tốt.(H4)
  1. HIỆU NĂNG

     Tráng yêu, kiên thận (làm cho lưng mạnh lên, giữ thận chắc chắn.)       Xả hung lý khí ( làm cho lồng ngực mở ra, giữ khí điều hòa).

  1. CHỦ TRỊ

     Trị chứng yếu thắt lưng,

     Bảo vệ thận,

     Trị chứng uất kết lồng ngực (thần kinh),

     Giữ toàn thể xương sống khi bị yếu (sau khi bệnh, tuổi già).

NGUYÊN BẢN

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!