Thức thứ bảy: Bạt mã đao thế (Cỡi ngựa vung đao).

Thức thứ bảy: Bạt mã đao thế (Cỡi ngựa vung đao).  

 

  1. ĐỘNG TÁC, TƯ THẾ
    • Định thân bối kiến ( đứng vững, nhận lưng) : trở lại tư thức dự bị lúc đầu. Tay phải đưa ra lưng, xương sống nơi ngang thắt lưng (huyệt Mệnh-môn), chưởng tâm quay về sau (tức lưng bàn tay áp vào xương sống). Đồng thời tay trái cử cao hơn đầu. Co cùi chỏ lại, tay úp vào gáy, ngón tay ép lên tai phải. Chưởng tâm hướng về trước. Sau khi đạt thức rồi, đầu đỉnh, sống lưng đồng thời nghiêng phải , mắt nhìn vào ngón chân.

(H15). Đỉnh lưỡi đưa lên. Đổi, phải trái cùng thức, duy phương hướng khác nhau.

  • Đầu trắc thượng quan ( đầu nghiêng, nhìn lên) : tiếp thức trên. Thân trở về chính vị. Nghiêng đầu, nhìn lên, hai mắt hướng về phương xa.

(H16). Đổi, phải trái cùng thức, duy hướng trái ngược nhau.

  1. HIỆU NĂNG

     Làm mạnh, làm chắc chắn lưng bụng, lồng ngực, cùng cổ.

 

  1. CHỦ TRỊ

     Trị tất cả các bệnh bụng, lưng, ngực, cổ,      Bàn tọa, ngang lưng.

 

  1. NGUYÊN BẢN

Hình cổ bị mờ, bỏ qua, vì không cần thiết. Tuy nhiên nguyên bản vẫn còn đủ:

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!