Phần thứ ba: 12 Thức Dịch Cân kinh – Thức thứ nhất

Phần thứ ba: 12 Thức Dịch Cân kinh

Thức thứ nhất:

Cung thủ đương hung (Chắp tay ngang ngực).

 

ĐỘNG TÁC, TƯ THẾ

  • Tý tiền bình cử (hai tay đưa ngang về trước), hai tay duỗi thẳng, hai bàn tay từ từ úp vào nhau, rồi đưa lên tới vị trí ngang ngực. (H1).

  • Cung thủ hoàn bao (vòng tay khép lại): cùi chỏ từ từ co lại, cho đến khi hai cánh tay ép nhẹ vào thân. Hai bàn tay hướng thượng. Hai vai hạ xuống, xả khí trong lồng ngực. Xương sống buông lỏng. Khí trầm đơn điền. Lưỡi đưa sẽ chạm lên nóc vọng (palais). Giữ tư thức từ 10 phút đến một giờ, mắt như nhìn vào cõi hư vô, hoặc nhìn vào một vật thể thức xa. Cứ như vậy trong khoảng một thời gian nhất định, tâm trung cảm thấy thông sướng. Đó là cách thượng hư hạ thực.(H2).

HIỆU NĂNG

     Trừ ưu, giải phiền,       Giao thông tâm thận.

CHỦ TRỊ

     Mất trí nhớ, tim đập thất thường. 

     Dễ cáu giận, 

     Nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, 

     Trong lòng lo sợ vô cớ, 

     Thận chủ thủy, tâm chủ hỏa. Khi tâm thận bất giao, tức thủy không chế được hỏa, sẽ sinh mất ngủ, mất trí nhớ. Thức       này có thể điều hòa tâm thận.

  1. NGUYÊN BẢN

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!