Tác phẩm: Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay

Tiếng Vỗ Của Một Bàn Tay

Mokurai là thiền sư của chùa Kennin, biệt danh là Tịnh Sấm. Ngài có một đệ tử được gởi gấm tên là Toyo, chỉ mới có mười hai tuổi. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối Toyo thấy các đệ tử lớn tuổi hơn thường đến viếng sư phụ mong được chân truyền thiền học và chỉ dạy công án để định tâm. 
Toyo cũng ước được tọa thiền. 
“Hãy ráng chờ thêm nữa,” Mokurai bảo. “Con hãy còn bé lắm.” 
Nhưng đứa trẻ cứ nài nĩ mãi nên sư phụ cũng chiều lòng. 
Một buổi tối Toya đến bên ngoài cửa phòng của sư phụ đúng giờ. Cậu đánh chiêng báo hiệu, đánh ba lần ngoài cửa rồi đến ngồi trước mặt sư phụ trong sự yên lặng kính cẩn. 
“Con đã nghe tiếng vỗ của hai bàn tay,” Mokurai bảo. “Bây giờ chỉ cho ta tiếng vỗ của một bàn tay.” 
Toyo cúi lạy và lui về phòng mình mà quán chiếu đến công án này. Từ cửa phòng cậu ta có thể nghe văng vẳng tiếng nhạc của các cô đầu geisha. “Ồ! có rồi!” cậu reo lên. 
Ðêm hôm sau, khi sư phụ bảo cậu diễn tả tiếng vỗ của một bàn tay, Toyo bắt đầu đàn bài nhạc của các cô đầu. 
“Không, không” – thiền sư Mokurai bảo. “Chẳng phải thế đâu. Ðó không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Con chẳng hiểu gì cả.” 
Cho rằng tiếng nhạc văng vẳng quấy rầy quá, Toyo bèn tìm một căn phòng vắng lặng hơn. Cậu ta nghĩ miên man. “Thế nào là tiếng vỗ của một bàn tay?” Cậu chợt nghe có tiếng nước rơi. “Ta được rồi,” cậu tưởng. 
Khi cậu gặp lại sư phụ, Toyo bắt chước tiếng nước rơi. 
“Cái gì vậy?” – thiền sư Mokurai hỏi. “Ðó là tiếng giọt nước rơi, nhưng không phải là tiếng vỗ của một bàn tay. Ráng nữa đi. Thất vọng, Toyo mặc tưởng đến tiếng vỗ của một bàn tay. Cậu nghe tiếng gió thỏang. Nhưng lại bị gạt đi. 
Cậu nghe tiếng cú kêu. Lại cũng bị từ chối. 
Tiếng vỗ của một bàn tay lại không phải là của bầy châu chấu. 
Toyo đến và đi cũng phải mười bận viếng Thầy với nhiều tiếng động khác nhau. Tất cả đều sai bét. Cả một năm cậu cứ suy nghĩ về tiếng vỗ của một bàn tay là thế nào. 
Cuối cùng, cậu bé Toyo đi vào thiền định và quán chiếu tất cả các tiếng động. “Con chẳng còn biết thêm tiếng động nào khác nữa,” cậu giải thích về sau này, “Do đó con đạt đến tiếng động vô thanh.” 
Toyo đã ngộ được tiếng vỗ của một bàn tay.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!