Mật Pháp vận khí Âm Dương theo Lạc Thư để chữa bệnh thần kinh não

*Từ giờ Tý đến giờ Ngọ, mật mã xoa bóp day ấn là 123456789.

Dùng ngón cái tay phải dùng lực điểm ấn huyệt vị của bệnh nhân thứ tự sau:

Số 1: Huyệt Phong Phủ, day thuận theo kim đồng hồ 9 vòng.

phong phủ

Số 2: Huyệt Đầu Duy bên phải, day nghịch 12 vòng.

đầu duy

Huyệt Đầu Duy

Số 3: Huyệt Thừa Linh bên trái, day thuận 27 vòng.

thua_linh

Huyệt Thừa Linh

Số 4: Huyệt Đầu Duy bên trái, day nghịch 24 vòng.

đầu duy

Huyệt Đầu Duy

Số 5: Huyệt Bách Hội, day thuận 45 vòng.

bachhoi

Số 6: Huyệt Phong Trì bên phải, day nghịch 36 vòng.

phongtri

Số 7: Huyệt Thừa Linh bên phải, day thuận 63 vòng.

thua_linh

Huyệt Thừa Linh

Số 8: Huyệt Phong Trì bên trái, day nghịch 48 vòng.

phongtri

Số 9: Huyệt Thần Đình, day thuận 81 vòng.

than_dinh

Huyệt Thần Đình

*Từ giờ Ngọ đến giờ Tý , mật mã xoa bóp day ấn là 987654321.

Dùng ngón cái tay phải dùng lực điểm ấn huyệt vị của bệnh nhân thứ tự sau:

Số 9: Huyệt Thần Đình day thuận 81 vòng.

than_dinh

Số 8: Huyệt Phong Trì bên trái, day nghịch 48 vòng.

phongtri

Số 7: Huyệt Thừa Linh bên phải, day thuận 63 vòng.

thua_linh

Số 6: Huyệt Phong Trì bên phải, day nghịch 36 vòng.

phongtri

Số 5: Huyệt Bách Hội, day thuận 45 vòng.

bachhoi

Số 4: Huyệt Đầu Duy bên trái, day nghịch 24 vòng.

đầu duy

Số 3: Huyệt Thừa Linh bên trái, day thuận 27 vòng.

thua_linh

Số 2: Huyệt Đầu Duy bên phải, day nghịch 12 vòng.

đầu duy

Số 1: Huyệt Phong Phủ, day thuận 9 vòng.

phong phủ

 

 

 

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!