Tuyên Phế Nhuận Táo

HẠNH TÔ TÁN


Công dụng : Giải lương táo, tuyên phế hoá đờm.

Chủ trị : Ngoại cảm lương táo. Ðầu hơi đau, sợ lạnh không mồ hôi, ho khạc đờm loãng, mũi tắc, họng khô, rêu trắng, mạch huyền.


TANG HẠNH THANG


Công dụng : Tuyên phế, thanh ôn táo.

  Chủ trị : Ngoại cảm ôn táo, tà ở phế, vệ. Người nóng (không cao) ho khan không đờm, họng khô miệng khát, mạch bên phải sác đại.


THANH TÁO CỨU PHẾ THANG


Công dụng : Thanh táo cứu phế.

Chủ trị : Phế bị ôn táo làm tổn thương. Ðầu đau, người nóng, ho khan không đờm, khí nghịch khó thở, họng khô, mũi khô, ngực sườn đầy tức, tâm phiền miệng khát, lưỡi không rêu, khô, mạch hư đại và sác.


SA SÂM MẠCH ÐÔNG THANG


Công dụng : Thanh dưỡng phế vị, sinh tân nhuận táo.

Chủ trị : Táo làm tổn thương phần âm của phế vị, miệng khát họng khô, hoặc nóng hoặc ho khan ít đờm.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!