TRỌNG TRẤN AN THẦN

CHU SA AN THẦN HOÀN


Công dụng : Trấn tâm an thần, tả hoả dưỡng âm.

Chủ trị : Tâm hoả thiên cang, âm huyết bất túc. Tâm phiền thần loạn, mất ngủ, đánh trống ngực, tim đập hồi hộp, nặng thì trong ngực thấy bồn chồn, bứt rứt lưỡi đỏ mạch tế sác.


TRẤN KINH AN THẦN THANG


Công dụng : Trấn kinh an thần.

Chủ trị : Trẻ em kinh phong. Kinh sợ gây té ngã đột ngột.


SINH THIẾT LẠC ẨM


Công dụng : Trấn tâm trừ đờm, ninh thần định chí.

Chủ trị : Ðờm hoả nhiễu ở trên gây chứng điên cuồng.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!