Tiêu Tích Đạo Trệ

BẢO HOÀ HOÀN


Công dụng : Tiêu thực hoà vị.

Chủ trị : Các loại thực tích. Bụng, bụng trên có bĩ mãn chướng đau, ợ thối, nuốt chua, chán ăn nôn, hoặc ỉa lỏng, rêu dày cáu, mạch hoạt.


CHỈ CỬU LỴ PHƯƠNG


Công dụng : Chỉ cửu lỵ.

Chủ trị : Lỵ mãn tính, do bị lỵ cấp tính chữa không khỏi hẳn chuyễn sang. Triệu chứng ỉa mót rặn, phân ít, có lẫn chất nhày.


CHỈ THỰC ÐẠO TRỆ HOÀN


Công dụng : Tiêu đạo hoá tích, thanh nhiệt trừ thấp.

Chủ trị : Thấp nhiệt thực tích làm trở ngại trường vị. Bụng, bụng trên căng chướng, đau ỉa lỏng, lỵ, hoặc ỉa khó phân bón khô, nước đái ít sẫm màu, lưỡi rêu vàng cáu, mạch trầm hữu lực.


MỘC HƯƠNG TÂN LANG HOÀN


Công dụng : Hành khí đạo trệ, công tích tiết nhiệt.

Chủ trị : Tích trệ ở trong, thấp tích sinh nhiệt. Bụng, bụng trên bĩ mãn, chướng đau, xích bạch lỵ, mót rặn, hoặc đại tiện bí kết, rêu lưỡi vàng cáu, mạch trầm thực.


TIÊU ÐẠO HOÀ TRUNG THANG


Công dụng : Tiêu đạo hoà trung.

Chủ trị : Nôn mửa do thương thực. Nôn mùi chua khắm, ợ có mùi hăng, ợ chua, miệng hôi, biếng ăn, nặng hơn thì đau bụng, đầy bụng, sắc mặt hơi vàng, rêu lưỡi cáu nhờn, mạch hoạt.


KIẾT LỴ CẤP TÁN


Công dụng : Chỉ xích bạch lỵ.

Chủ trị : Chữa kiết lỵ cấp. Sốt đột ngột, ỉa nhiều lần, mót rặn, ỉa ít phân, có lẫn máu chất nhày, khát nước.


KIỆN TỲ HOÀN


Công dụng : Kiện tỳ hoà vị, tiêu thực chỉ tả.

Chủ trị : Tỳ vị hư nhược, thức ăn đình ở trong, ăn ít tiêu hoá khó, bụng, bụng trên có bĩ khó chịu, ỉa lỏng, lưỡi rêu cáu hơi vàng, mạch hư nhược.


HOẮC HỒ ÐỈNH


Công dụng : Kiện tỳ chỉ tả.

Chủ trị : Ỉa chảy, thang với nước cơm.

– Có chứng đầy, thang với nước cơm và nước gừng hoà lẫn, thổ tả cũng dùng như vậy.

– Ðau bụng thang bằng nước cốt gừng.

– Kiết lỵ đi cầu ra máu mủ, thang bằng nước sắc lá Mã đề sao vàng.

– Hoắc loạn thang bằng nước cốt gừng, Hoắc hương và Trần bì.

– Chướng đầy thang với nước sắc Hoắc hương.


TƯ SINH HOÀN


Công dụng : Kiện tỳ khai vị, tiêu thực chỉ tả.

Chủ trị : Thai phụ tháng thứ ba, mạch dương minh suy, hoặc thai nguyên bất cố. Còn trị tỳ hư vận hoá yếu, không muốn ăn, nôn, ỉa lỏng, trẻ em mùa hè nóng nực ăn uống kém.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!