Thanh Nhiệt Khí Phận

    BẠCH HỔ THANG


Công dụng: Thanh nhiệt sinh tân.

Chủ trị: Nhiệt ở phần khí của dương minh thịnh. Người rất nóng mặt đỏ, phiền khá uống nhiều, ra mồ hôi sợ nóng, mạch hồng đại.


THẠCH CAO TRÚC DIỆP THANG


Công dụng: thanh nhiệt sinh tân.

Chủ trị: Nhiệt ở phần khí, tức ôn nhiệt đã truyền vào lý, có chứng ởkinh dương minh. Bệnh nhân nóng nhiều, sợ nóng, có mồ hôi, khát,uống nhiều nước, bực dọc, nước đái vàng, rêu lưỡi vàng, mạch hồng sác.


  TRÚC DIỆP THẠCH CAO THANG


 Công dụng: Thanh nhiệt, sinh tân, ích khí hoà vị.

Chủ trị: Sau khi bị bệnh nhiệt, dư tà chưa hếtvà có khí, tân đều bị thương. Người nóng nhiều mồ hôi, tâm phiền ngực bực bội khó chịu, khí nghich muốn nôn,mồm khô, muốn uống, hoặc hư phiền không ngủ, mạch hư sác, lưỡi đỏ.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!