Thanh Nhiệt Giải Độc

 HOÀNG LIÊN GIẢI ÐỘC THANG


Công dụng: Tả hoả giải độc.

Chủ trị: Các chứng thực nhiệt hoả độc, nhiệt thịnh ở tam tiêu. Rất nóng phiền táo, mồm khô họng ráo, nói lẫn, không ngủ hợc nhiệt nôn máu, máu cam hoặc nhiệt nặng phát ban, người nóng ỉa chải, vàng da thấp nhiệt, mụn nhọt đinh độc, nước tiểu vàng sẫm, lưỡi đổ rêuvàng, mạch sác hữu lực.


 THANH NHIỆT GIẢI ÐỘC THANG


Công dụng: Thanh nhiệt giải độc, thúc sởi mọc.

Chủ trị: Thời kỳ sởi mọc, từ khi sởi mọc đến mọc khắp người ước 3 ngày


  LƯƠNG CÁCH TÁN


Công dụng: Tả hoả thông đại tiện, thanh thượng tảhạ.

Chủ trị: Tà uất ở thượng tiêu trung tiêu sinh nhiệt, nhiệt tụ ở cơ hoành ngực (hung cách). Người nóng khát, mặt đỏ môi khô, ngực cơ hoành phiền nhiệt, mồm lưỡi rộp loét, hoặc họng đau nônmáu, máu cam, phân bón, nước tiểu đỏ, hoặc ỉa không thông, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch hoạt sác.


PHỔ TẾ TIÊU ÐỘC ẨM


Công dụng: Sơ phong tán hàn, thanh nhiệt giải độc.

Chủ trị: Ðại đầu ôn. Tà khí (phong nhiệt dịch độc) úng ở thượng tiêu phát lên đầu mặt, ố hàn phát nóng, mặt đầu đỏ sưng đau, mắt không mở được, hầu họng không lợi, lưỡi khô, mồm khô, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch sác hữu lực.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!