Thanh Hư Nhiệt

THANH HAO MIẾT GIÁP THANG


Công dụng : Dưỡng âm thâu nhiệt.

Chủ trị : Giai đoạn sau của bệnh ôn, âm dịch bị tiêu hao, tà vẫn phục ở phần âm. Ðêm sốt ngày mát, sốt hết không có mồ hôi, lưỡi đỏ, mạch tế sác.

Chú ý : Trong phương này Thanh hao không vào huyết phận được song. Miết giáp lại vào được và vẫn Thanh hao vào, Miết giáp không có phần khí dương được đã cóThanh hao dẫn nó ra, như vậy vừa chữa được nhiệt của âm hư, vừa đuổi được nhiệt tà phục ở âm thâu ra ngoài, nghĩa là phải vừa tư âm vừa thâu tà, cũng là vừa chữa bản, vừa chữa tiêu cùng một lúc.


TẦN GIAO MIẾT GIÁP THANG


Công dụng : Tư âm dưỡng huyết, thanh nhiệt trừ cốt chưng.

Chủ trị : Bệnh phong lao. Cốt chưng đạo hãn, cơ tiêu mòn, gầy, môi hồng má đỏ, có cơn sốt chiều, ho khạc mệt mỏi, mạch vi sác.


  ÐƯƠNG QUY LỤC HOÀNG THANG


Công dụng : Tư âm tả hoả, cố biểu chỉ hãn.

Chủ trị : Âm hư, nội nhiệt đạo hãn. Mặt đỏ, tâm phiền, mồm khô, môi khô, phân kết, nước tiểu vàng, lưỡi đỏ, mạch sác.

Chú ý : Phương thuốc này dùng cả dưỡng âm lẫn tả hoả, chiếu cố cả trong và ngoài,nhằm âm dịch nội thủ được ở trong, vệ ngoài được khoẻ chắc từ đó giải quyết cả nội có nhiệt, ngoại có mồ hôi

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!