Táo Thấp Hoá Đờm

NHỊ TRẦN THANG


Công dụng : Táo thấp hoá đờm, lý khí hoà trung.

Chủ trị : Thấp đờm, ho khạc. Ðờm nhiều trắng, dễ khạc, ngực hoành bĩ tắc khó chịu buồn nôn, nôn, chân tay mệt mỏi, hoặc đầu váng tim động, lưỡi rêu trắng nhuận, mạch hoạt.

Chú ý : Nhị trần thang để táo thấp hoá đờm là phương thuốc cơ bản để trị đờm và gia giảm theo bệnh tình.

Ðạo đờm thang để hành khí trừ đờm, dùng ở trường hợp khí uất gây nên.

Ðịch đờm thang để làm sạch đờm khai khiếu dùng ở trúng phong đờm mê tâm khiếu.


ÔN ÐỞM THANG


Công dụng : Lý khí hoá đờm, thanh đởm hoá vị.

Chủ trị : Ðởm vị bất hoà, đờm nhiệt nhiễu ở trong gây hư phiền không ngủ, hoặc nôn nấc, tim đập không yên, điên giản v.v.

Chú ý : Phương thuốc Ôn đởm thang dùng để chữa nhiệt đờm nhiễu ở trong, nếu là điên giản uống vào sẽ thanh được nhiệt, tiêu được đờm và cắt được cơn điên giản, nếu là hư phiền, nôn do đởm nhiệt vị nghịch, uống vào sẽ thanh được đởm, hoà được vị, trừ được phiền, chỉ được nôn.

Phương thuốc Thập vị ôn đởm thang lại dùng để chữa nhiệt đờm trọc nhiễu ở trong, tâm đởm hư.

Tại sao là Ôn đởm thang lại dùng để chữa nhiệt đờm ? La Ðông Dật giải thích như sau :” Hoà là ôn vậy, còn ôn thực chất là lương vậy”.


PHỤC LINH HOÀN


Công dụng : Táo thấp hành khí, nhuyễn kiên tiêu đờm.

Chủ trị : Ðờm đình ở trung quản tràn ra làm hai cánh tay đau, hoặc chân tay phù nề, rêu lưỡi trắng cáu, mạch huyền hoạt. Có thể dùng cho người ho khạc đờm nhiều, ngực bụng trên đầy khó chịu.


TRỊ ÐIÊN THANG


Công dụng : Lý khí khai uất hoá đờm.

Chủ trị : Trị điên do đờm khí uất kết. Lúc đầu có uất ức, người lẩn thẩn, nói lẩm bẩm một mình, vui buồn thất thường, không biết sạch bẩn, rêu mỏng nhờn mạch huyền tế hoặc huyền hoạt.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!