Tán ôn giải biểu

CỬU VỊ KHƯƠNG HOẠT


Công dụng : Phát hãn trừ thấp, kiêm thanh lý nhiệt.

Chủ trị : Ngoại cảm phong hàn thấp trong có ôn nhiệt. Ố hàn phát nóng không có mồ hôi, đau đầu cứng gáy (phong hàn ) thân mình chân tay đau mỏi ê ẩm (hàn thấp ) mồm đắng và khát (lý nhiệt ).


GIA VỊ HƯƠNG TÔ TÁNChủ trị : Tứ thời cảm mạo phong hàn. Ðau đầu cứng gáy, chảy mũi, tắc mũi, thân mình  chân tay đau mỏi, người nóng ố hàn hoặc ố phong, rêu lưỡi trắng mỏng mạch phù.         

ng dụng  :   Phát hãn , giải biểu.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!