Tân Lương Giải Biểu

TANG CÚC ẨM


Công dụng : Sơ phong thanh nhiệt, tuyên phế chỉ ho.

Chủ trị :Bệnh ôn thời kỳ sơ khởi. Ho, nóng không cao, hơi khát.


TRÚC NGÂN SÀI THANG


Công dụng : Thấu chẩn giải biểu, thanh tả phế nhiệt.

Chủ trị : thời kỳ sởi mọc. Người sốt cao, buồn phiền khát nước, ho suyễn, nặng thêm, ỉa chảy, màu sởi đỏ sẫm, rêu lưỡi vàng nhớt, lưỡi đỏ, hoặc khô.

Chú ý : khi sởi đã ra đều sốt giảm thì ngừng thuốc .


TRÚC ÐIỆP LIỄU BÀNG THANG


Công dụng : Thấu chẩn phát biểu, thanh tiết phế vị .

Chủ trị : Sởi mọc khó, ho  suyễn, phiền muộn thao loạn, họng sưng đau .

Chú ý : Vì tây hà liễu có tác dụng phát tiết mạnh, vì vậy khi sởi đã mọc đều thì ngừng thuốc ngay .


SÀI CÁT GIẢI CƠ THANG


Công dụng : giải cơ thanh nhiệt .

Chủ trị : Cảm phong hàn, uất hoá nhiệt. Hơi sợ lạnh, thân nhiệt tăng nhanh, đau đầu không có mồ hôi, mắt đau, mũi khô, tâm phiền không ngủ, hố mắt đau, mạch phù hơi hồng.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!