SÁP TRƯỜNG CỐ THOÁT

CHÂN NHÂN DƯỠNG TẠNG THANG


Công dụng : Sáp trường cố thoát, ôn bổ tỳ thận.

Chủ trị : Tả lỵ lâu ngày, tỳ thận hư hàn. Ỉa không cầm được đau bụng, thích xoa ấm, hoặc lỵ trắng đỏ, hoặc phân có máu mủ. Không kể ngày đêm, mót rặn, quanh rốn đau quặn, mệt mỏi ăn ít.


TỨ THẦN HOÀN


Công dụng : Ôn bổ tỳ thận, sáp trường chỉ tả.

Chủ trị : Tỳ thận hư hàn. Ngũ canh tả, không muốn ăn uống, hoặc ỉa lỏng không khỏi, đau bụng mỏi lưng, lạnh chân tay, người mệt mỏi.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!