Sáp Tinh

BỔ THUỶ THANH TÂM CỐ TINH THANG


Công dụng : Bổ thuỷ, thanh tâm, cố tinh.

Chủ trị : Mộng tinh do tâm hoả động. Mộng thấy giao hợp với nữ và xuất tinh, mặt mày xây xẩm, tai ù, thắt lưng đau, mỏi rũ, gầy, nước tiểu vàng, ít, lưỡi đỏ, mạch tế sác.


BỔ ÂM DƯỠNG TÂM CỐ TINH HOÀN


Công dụng : Bổ thận âm dương, cố tinh.

Chủ trị : Di tinh do thận âm dương đều hư. Tinh tự xuất, ít, loãng, sắc mặt nhợt, mệt mỏi, rêu trắng, mạch trầm nhược.


KIM HOẢ CỐ TINH HOÀN


Công dụng : Bổ thận sáp tinh, ngừng di tinh.

Chủ trị : Thận hư tinh khuy tổn. Di tinh hoạt tiết, thần mệt mỏi, người vô lực, chân tay rời rã, lưng mỏi tai ù.


TANG PHIÊU TIÊU TÁN


Công dụng : Ðiều bổ tâm thận, sáp tinh ngừng đái đầm, đái són.

Chủ trị : Tâm thận lưỡng hư. Ðái nhiều lần hoặc nước đái như nước gạo, tâm thần hoảng hốt, quên, ăn ít và đái dầm, đái són, hoạt tinh v.v..


THUỐC ÐÁI DẦM


Công dụng : Bổ khí, tăng tác dụng đóng mở của bàng quang.

Chủ trị : Ðái dầm, sắc mặt trắng, mỏi mệt, bải hoải, ăn kém phân nhão, loãng, lưỡi nhợt, mạch hoãn.


SÚC TUYỀN HOÀN


Công dụng : Ôn thận khu hàn, súc niệu (làm co niệu quản) chỉ đái dầm.

Chủ trị : Hạ nguyên hư lạnh và đái dầm trẻ em.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!