Phương Thuốc Gây Nôn

QUA ÐẾ TÁN


Công dụng : Làm nôn đờm dãi thức ăn tích ở dạ dày.

Chủ trị : Ðờm dãi thức ăn ứ lại ở dạ dày ngực. Ngức có tắc cứng (bĩ ngạnh), bồn chồn không yên, khí xung lên hầu họng làm khó thở, mạch thốn hơi phù.


TAM THÁNH TÁN


Công dụng : Làm nôn phong đờm.

Chủ trị : Chứng bế của trúng phong, mất tiếng, méo mồm hoặc bất  tỉnh, hàm răng cắn chặt, mạch phù hoạt thực, điên giản.


CẤP CỨU HY DIÊN TÁN


Công dụng : Khai khiếu, gây nôn.

Chủ trị : Chứng bế của trúng phong, đờm dãi nhiều, họng kêu lọc sọc, khí tắc không thông, thần không tỉnh, hoặc ngã bất tỉnh, méo mồm, mạch hoạt thực hữu lực. Cũng trị hầu tý.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!