Phù Chính Giải Biểu

 SÂM TÔ TÁN 


Công dụng : ích khí giải biểu, khử đờm chỉ ho .

Chủ trị : Ngoại cảm phong hàn, bên trong có đàm ẩm. Ố hàn phát nóng, đau đầu tắc mũi, ho khạc có nhiều đờm, ngực hoành đầy tức, rêu lưỡi trắng, mạch phù.


HOÀ VINH BẢO VỆ TÁN TÀ PHƯƠNG


Công dụng : đưa tà ra ngoài biểu, điều hoà dinh vệ .

Chủ trị : Tứ thời cảm mạo, mạch thực, thân thể cường tráng, phát sốt ,sợ rét, đầu nhức, mình đau, gáy cứng đờ, xương sống cứng không có mồ hôi, ăn được, nước tiểu trong, đại tiện nhuận . tóm lại dùng cho các chứng thuộc dương, thuộc biểu .


BẠI ÐỘC TÁN


Công dụng : Làm ra mồ hôi (phát hãn ) giải biểu, khu phong trừ thấp .

Chủ trị : Cảm phải phong hàn thấp tà. Sợ lạnh sốt cao, đầu gáy cứng đau, thân thể đau ê ẩm, không có mồ hôi, tắc mũi, tiếng nói nặng, ho khạc đờm, ngực tắc đầy, rêu lưỡi trắng cáu, mạchm phù hoãn, hoặc phù sác,ấn mạnh vô lực.


ÐIỀU KHÍ THƯ UẤT PHƯƠNG


Công dụng : Ðiều khí thư uất, giải biểu tà .

Chủ trị : Tứ thời cảm mạo làm thương đến khí, người hư yếu, da trắng, hoặc trắng bệu, tính chậm chạp, ưa yên lặng, biểu hiện ra chứng trạng : sốt nóng, sợ rét, thở ngắn, mình mỏi, nói năng nhỏ nhẹ, đầu nhức mình đau, đau bụng, ỉa chảy, sườn đau, nhiệt uất ở  trong ngực , bụng chướng và đầy, nước tiểu đỏ và nhỏ giọt, đờm nhiều, và ho v. v .


TÁI TẠO HOÀN


Công dụng: Trợ dương ích khí, phát hãn giải biểu.

Chủ trị : Có dương khí hư lại cảm phong hàn. Ðau đầu, người nóng sợ lạnh, nóng ít lạnh nhiều, chân tay lạnh, không có mồ hôi, mệt mỏi ưa nằm co, sắc mặt trắng bệch, tiếng nói nhỏ yếu, lưỡi nhợt, rêu trắng, mạch trầm vô lực, hoặc phù đại vô lực.


LƯƠNG HUYẾT TÁN TÀ PHƯƠNG


Công dụng: Lương huyết để tán tà.

Chủ trị: Tứ thời cảm mạo, ở những người thiên về huyết hư, thân thể gầy còm, đen sạm, tóc khô và ít, tính nóng nảy, hay cáu giận.khi bệnh mới phát, nóng nhiều sợ rét, đau đầu, đau mình, miệng khát, nước tiểu đỏ, không có mồ hôi hoặc đã phát hãn mà chưa giải, hoặc nóng mãi không dứt cơn. Gặp các chứng trên không nên dùng phong dượcđể tán biểu là hao mất âm huyết, lại càng khó có mồ hôi. Nên dùng bài này sẽ được có tác dụng như “mây lên mưa xuống�� công hiệu rất chóng.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!