Ôn Trung Khu Hàn

LÝ TRUNG HOÀN


Công dụng : Ôn trung khu hàn, bổ khí kiện tỳ.

Chủ trị : – Trung tiêu hư hàn, ỉa lỏng không khát, nôn, đau bụng, không muốn ăn uống, có thể vừa mửa vừa ỉa lỏng.

          – Dương hư mất máu.

          – Mạn kinh phong ở trẻ em có hư  hàn ở trung tiêu.


ÔN TRUNG TÁN HÀN CHỈ TẢ TÁN


Công dụng : Ôn trung tán hàn trừ thấp.

Chủ trị : Thổ tả, mửa, ỉa cấp, đau bụng, bệnh ở mức độ nhẹ, vừa. Nếu nặng nên kết hợp với Tây y.


NGÔ THÙ DU THANG


Công dụng : Ôn trung bổ hư, giáng nghịch chỉ ẩu.

Chủ trị : – Vị hư hàn. Ăn xong muốn nôn, ngực hoành đầy, khó chịu hoặc bụng trên đau, cồn cào nuốt chua.

– Ðau đầu của quyết âm, nôn đờm thổ dãi.

– Nôn, ỉa do thiếu âm, chân tay quyết lạnh, phiền táo muốn chết.


TIỂU KIẾN TRUNG THANG


Công dụng : Ôn trung bổ hư, hoà lý hoãn cấp.

Chủ trị : Hư lao, bụng đau cấp (can thừa tỳ). Bụng đau, xoa ấm thì giảm, rêu lưỡi trắng, lưỡi nhợt, mạch tế huyền hoãn, hoặc tâm quý hư phiền không yên, sắc mặt không đẹp, hoặc chân tay ê mỏi, bàn chân tay nóng, họng miệng khô.


ÐẠI KIẾN TRUNG THANG


Công dụng : Ôn trung bổ hư, giáng nghịch chỉ thống.

Chủ trị : Ở trung tiêu dương suy hư và âm hàn thịnh. Vùng tim ngực rất lạnh và đau, nôn không thể ăn được, trong bụng hàn thượng xung làm da bụng gồ lên, còn có đau đầu chân tay không thể sờ mó vào được, rêu lưỡi trắng trơn, mạch tế khấn, nặng thì chân tay quyết lạnh mạch phục, hoặc sôi bụng (do hàn ẩm tích ở trong).

 

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!