ÔN KHAI

QUÁN TÂM TÔ HỢP HOÀN


Công dụng : Phương hướng khai khiếu, hành khí chỉ thống.

Chủ trị : Ðau thắt ngực. Ngực đầy ngạt thở thường do đờm trọc khí trệ.

Chú ý : Các phương thuốc đại biểu Tô hợp hương hoàn, Tử kim đinh có phần lớn là thuốc quí hiếm nên không giới thiệu trong phần này (Xin xem ở Phương tễ học bản Trung văn).

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!