Ôn Công Hạ

ÐẠI HOÀNG PHỤ TỬ THANG


-Đại hoàng

-Tế Tân

-Phụ tử

Công dụng: Ôn dương tán hàn, tả kết hành trệ.

Chủ trị: hàn tích lý thực. Bụng đau ỉa bí, dưới sườn hơi đau, người nóng chân tay quyết lạnh, lưỡi rêu trắng cáu, mạch khẩn huyền.


ÔN TỲ THANG


-Đại hoàng

-Phụ tử

-Nhân Sâm

-Cam Thảo

-Can khương

Công dụng: Ôn bổ tỳ dương, công hạ hàn tích.

Chủ trị: Tỳ dương bất túc. Hàn tích tiện bí, hoặc cửu xích bạch lỵ, đau bụng chân tay không ấm, mạch trầm huyền.


TAM VẬT BỊ CẤP HOÀN


-Đại Hoàng

-Can Khương

-Ba Đậu

Công dụng: Công trục hàn tích.

Chủ trị: Hàn tích, chứng thực. Ðột nhỉên tâm phúc (mỏ ác) chướng nổi cao lên đau

như bị đâm, khí cấp, mồm cắn chặt, ỉa không được, có thể bất tỉnh nhân sự. Là một chứng cấp.

Chú ý: Vì ba đậu có độc mạnh nên không được dùng cho thai phụ, người già yếu, hoặc đau bụng cấp do ôn tà.

Ỉa không thông được phân ra làm hai loại âm kết, dương kết. Âm kết dùng Tam vật bị cấp hoàn. Còn dương kết dùng Thừa khí thang.

 

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!