Nhuận Táo Hoá Đờm

BỐI MẪU QUA LÂU TÁN


Công dụng : Nhuận phế thanh nhiệt, lý khí hoá đờm.

Chủ trị : Phế táo có đờm, khạc đờm khó khăn, đờm dính không ra, hầu họng khô.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!