Nhuận Hạ

CHI MA HOÀN

Công dụng: Nhận tràng thông tiện.

Chủ trị: Nhiệt kết ở đại trường. Miệng thở ra hôi và nóng, nước đái ít vàng, ỉa khó, phân khô bón.


MA TỬ NHÂN HOÀN

Công dụng: Nhuận trường tiết nhiệt, hành khí thông tiện.

Chủ trị: Trường vị táo nhiệt, tân dịch không đủ. Ỉa khó, phân khô bón,tiểu tiện nhiều lần.


GIA VỊ TỨ VẬT PHƯƠNG

Công dụng: Dưỡng huyết thông tiện.

Chủ trị: Táo bón do âm huyết hư. Gầy , da đen xạm, âm hư phát nhiệt, táo bón mạch trầm vô lực.


GIA VỊ TỨ QUÂN PHƯƠNG

CÔng dụng: Ích khí thông tiện.

Chủ trị: Táo bón do dương khí bế tắc. Bệnh nhân yếu, cắc mặt trắng bợt, mình nóng, tự hãn, mạch trầm tế.


BỔ TỲ ÂM PHƯƠNG

Công dụng: Bổ âm thông tiện.

Chủ trị: Táo kết do tỳ vị âm hư tổn. Người hư yếu, vị dương độc cang, phân khô, táo kết, mạch quan bên phải phù khâu.


 BỔ VỊ DƯƠNG PHƯƠNG

Công dụng: Bổ dương thông tiện.

Chủ trị: Táo kết do vị dương suy tổn. Người suy yếu, táo kết, mạch quan bên phải trầm vi vô lực.


GIA GIẢM LỤC VỊ ÐỊA HOÀNG THANG

Công dụng: Bổ thuỷ, nhuận táo.

Chủ trị: Ðại tiện táo do âm hư dương vượng;mạch xích bên trái không có lực.


GIA GIẢM BÁT VỊ – ÐỊA HOÀNG THANG

Công dụng: Ôn bổ chân dương thông tiện.

Chủ trị: Ðại tiện táo bón do mệnh môn hoả hư. Thể chất hư yếu, táo bón, mạch xích bên phải vô lực.


TẾ XUYÊN TIỄN

Công dụng: Ôn thận, tích tinh, nhuận tràng thông tiện.

Chủ trị: Người già thận hư. Ỉa khó phân kết, nước đái nhiều và trong, chóng mặt, thắt lưng đau gối mỏi.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!