LƯƠNG KHAI

NGƯU HOÀNG THANH TÂM ÐƠN


Công dụng : Thanh nhiệt giải độc, khai khiếu an thần.

Chủ trị : Ôn tà đã vào trong, nhiệt đã vào tâm bào. Thần hôn mê, nói sảng, người nóng, phiền toái không yên. Trẻ em kinh quyết. Trúng phong khiếu bị bế.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!