LIỄM PHẾ CHỈ HO

CỬU TIÊN TÁN

Công dụng : Liễm phế chỉ ho, ích khí dưỡng âm.

Chủ trị : Ho lâu không khỏi, phế hư khí nhược, ho nặng thì khí suyễn tự ra mồ hôi, mạch hư sác.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!