Khứ Thử Thanh Nhiệt

Thanh Lạc Tán


Công dụng : Trừ thử thanh nhiệt.

Chủ trị : Thử nhiệt thương phế, tà ở phần khí (ở kinh bệnh nhẹ). Người nóng, khát vừa phải, đầu hơi váng, mắt hơi hoa, hơi không tỉnh táo, lưỡi đỏ hồng, rêu trắng mỏng.

Chú ý : Thuốc tươi có hiệu lực thanh nhiệt tà cao.


HƯƠNG NHU TRÚC DIỆP THANG


Công dụng : Giải thử thanh nhiệt.

Chủ trị : Cảm nắng nhẹ. Người nóng, da nóng, mồ hôi nhiều, khát nước, ngực bứt rứt khó chịu, mắt đỏ (như người không rửa mặt) nước tiểu đỏ, lưỡi đỏ, mạch phù hư.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!