Khứ Thử Lợi Thấp

QUẾ LINH CAM LỘ ẨM


Công dụng : Trừ thấp thanh nhiệt, hoá khí, lợi thấp.

Chủ trị : Trúng thử, thấp đình ở trong. Người nóng đầu đau, khát, bồn chồn, muốn uống, tiểu tiện không lợi, có thể có thượng thổ hạ tả (do tác dụng thăng giáng bị mất).

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!