Khứ Thử Giải Biểu

TÂN GIA HƯƠNG NHU ẨM


Công dụng : Khứ thử, giải biểu, thanh nhiệt hoá thấp.

Chủ trị : Giai đoạn đầu của thử ôn, có phục cảm là hàn tà. Ðau đầu nóng, ố hàn không có mồ hôi, khát, mặt đỏ, ngực đầy khó chịu, rêu lưỡi trắng cáu, mạch phù sác.


  HƯƠNG NHU TÁN 


Công dụng : Khứ thử giải biểu, hoá thấp hoà trung.

Chủ trị : Mùa hạ hóng mát uống nước lạnh bên ngoài cảm hàn, bên trong bị thấp gây nên ố hnà phát nóng, không mồ hôi, đau đầu, người mệt mỏi ngực đầy buồn nôn, hoặc đau bụng nôn ỉa lỏng, lưỡi rêu trắng cáu, mạch phù.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!