Khu Phong Thẳng Thấp

KHƯƠNG HOẠT THẮNG THẤP THANG


Công dụng : Khu phong thắng thấp.

Chủ trị : Phong thấp ở phần biểu (kinh thái dương). Vai, lưng trên đau không quay cổ được, đầu đau, người nặng nề, hoặc cột sống thắt lưng đau không xoay trở được, rêu trắng mạch phù.


BẠCH CHỈ THỔ PHỤC THANG


Công dụng : Khu phong hoá thấp.

Chủ trị : Ðau đầu do phong thấp. Ðầu đau nhức và nặng, sợ gió, ngực phiền, mỏi mệt, rêu lưỡi trắng trơn, ướt, mạch phù hoãn, hoặc nhu sác.


PHONG THẤP CHỈ THỐNG THANG


Công dụng : Khu phong trừ thấp, hoạt huyết chỉ đau.

Chủ trị : Ðau dây thần kinh hông (yêu cước thống) do phong hàn thấp hoặc huyết ứ.


QUYÊN TÝ THANG


Công dụng : Ích khí hoà dinh, khu phong thắng thấp.

Chủ trị : Dinh vệ đều hư. Phong thấp tý thống, vai gáy tay đau, chân tay tê dại.


ÐỘC HOẠT KÝ SINH THANG


Công dụng : Khu phong thấp, chỉ thống tý, ích can thận, bổ khí huyết.

Chủ trị : Chứng tý đã lâu, can thận đều hư, khí huyết bất túc. Thắt lưng gối đau mỏi, khớp co duỗi không lợi.


TAM TÝ THANG


Công dụng : Ích khí dưỡng huyết, khu phong trừ thấp.

Chủ trị : Khí huyết ứ trệ. Chân tay co duỗi, phong tý.

Chú ý : Ðộc hoạt ký sinh thang và Tam tý thang đều có tác dụng chữa phong hàn tý lâu ngày. Song Ðộc hoạt ký sinh thang chữa bệnh này ở người âm huyết hư. Còn Tam tý thang chữa người khí huyết hư có bệnh này.


KÊ MINH TÁN


Công dụng : Hành khí, giáng trọc, tuyên hoá hàn thấp.

Chủ trị : Thấp cước khí. Hai chân phù vô lực, tê bì lạnh đau, sợ lạnh sốt hoặc khí xung lên cấp, có thể làm ngực khó chịu buồn nôn. Hoặc chữa phong thấp làm cho bàn chân, chân đau không chịu nổi, phù thũng.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!