Hoà Giải Thiếu Dương

    TIỂU SÀI HỒ THANG


Công dụng: Hoà giải thiếu dương.

Chủ trị: – Chứng thiếu dương của thương hàn. Hàn nhiệt vãng lai, ngực sườn khổ đầy, không muốn ăn, tâm phiền muốn nôn, miệng đắng họng khô, hoa mắt, mạch huyền.

–         Phụ nữ bị thương hàn, nhiệt nhập huyết thất (tử cung), sốt rét, hoàng đản, tạp bệnh có chứng của thiếu dương.


 HAO CẦM THANH ÐỞM THANG


Công dụng: Thanh đởm lợi thấp.

Chủ trị: Lạnh nóng như sốt rét, hàn nhẹ, nóng nặng. Miệng đắng ngực đầy, nôn chua đắng, hoặc nôn đờm vàng dính, nặng thì nôn khan nấc, ngực sườn chướng đau, lưỡi đỏ rêu trắng, mạch sác phải hoạt trái huyền.


SÀI ÐẠT NGUYÊN ẨM


Công dụng: Tuyên thấp hoá đờm, thâu đạt mạc nguyên.

Chủ trị: Ðờm thấp làm trở ngại mạc nguyên. Ngực hoành bĩ mãn, tâm phiền bứt rức, đầu váng, ho đờm không thông sướng, sốt rét cách nhật, rêu lưỡi dầy như tích phấn, mạch huyền hoạt.


  THƯỜNG SƠN HOÀN


Công dụng: Hoà giải.

Chủ trị: Sốt rét lúc mới phát. Cơn rét run, mạch trầm huyền. Rồi cơn sốt cao có nhức đầu, khát nước ngực sườn đầy tức, miệng đắng, rêu lưỡi vàng mỏng, mạch hồng sác. Sau cùng vã mồ hôi, hết nóng và người trở lại bình thường.


 BẠCH LONG ÐƠN


Công dụng: Trị ngược tật.

Chủ trị: Sốt rét mới phát và lâu ngày.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!