GIẢI BIỂU CÔNG LÝ

ÐẠI SÀI HỒ THANG


Công dụng : Hoà giải thiếu dương ở ngoài, tả nhiệt kết ở trong.

Chủ trị : Bệnh của thiếu dương và dương minh hợp lại. Hàn nhiệt vãng lai, ngực sườn đầy tứcnôn, hơi bồn chồn, tâm hạ đầy đau hoặc tâm hạ tắc cứng, ỉa khó, không ra phân hoặc nhiệt lỵ, rêu vàng, mạch huyền hữu lực.


HẬU PHÁC THẤT VẬT THANG


Công dụng : Giải cơ phát biểu, hành khí thông đại tiện.

Chủ trị : Chứng ở biểu của ngoại cảm chưa hết, đã có chứng thực ở lý. Ðầy bụng, phát nóng, mạch phù sác, ỉa không thông.

Chú ý : Phương thuốc Ðại sài hồ thang để chữa bệnh của Thiếu dương – Dương minh, còn phương thuốc Hậu phác thất vật thang để chữa bệnh của Thái dương – Dương minh.


PHÒNG PHONG THÔNG THÁNH TÁN


Công dụng : Sơ phong giải biểu, tả nhiệt thông đại tiện.

Chủ trị : Phong nhiệt úng thịnh, biểu lý đều thực. Người rất nóng song sợ lạnh, đầu váng mắt mờ, chóng mặt, mắt đỏ, đau mắt, mồm đắng khô, yết hầu không lợi ngực hoành bĩ muộn (phiền muộn), ho, nôn, suyễn, nước bọt quánh dính, ỉa khô, phân kết, nước tiểu đỏ sáp. Hoặc hội chứng mụn nhọt thũng độc, trường phong trĩ lậu, ban chẩn, mẫn tịt v.v..

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!