Điều hoà Trương Vị

BÁN HẠ TẢ TÂM THANG

Công dụng: Hoà vị giáng nghịch, khai kết trừ bĩ.

Chủ trị: Vị khí không hoà. Tâm hạ (vị quản) bĩ mãn không đau, nôn khan hoặc có chất, sôi bụng ỉa lỏng, rêu lưỡi vàng cáu, mạch huyền sác.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!