Điều hoà Can Tỳ

TỨ NGHỊCH TÁN


Công dụng: Sơ can lý khí.

Chủ trị: Bệnh thiếu âm, chứng tứ nghịch. Chân tay không ấm, quyết nghịch. Cam thảo để ích khí kiện tỳ. Sài hồ để sơ tà thanh dương, Chỉ thực để hạ khí phá kết, Thược dược để ích âm dưỡng huyết, hợp với sài ho �để sơ can lý tỳ. 4 vị hợp lại có thể  khu tàgiải uất khí huyết điều đạt, dương toả ra chân tay, và tứ nghịch hết.


     TIÊU DAO TÁN


Công dụng: Sơ can, kiện tỳ.

Chủ trị: Can uất, huyết hư, tỳ mất kiện vận. Hiếp thống, hàn nhiệt vãng lai, đầu đau, hoa mắt, mệt mỏi, ăn ít ,kinh không đều, vú căng, mạch :huyền hư.


  HOÀ HUYẾT KHAI UẤT PHƯƠNG


Công dụng:Hoà huyết khai uất.

Chủ trị: Phụ nữ thất tình uất kết, Huyết hư khí trệ, can hoả mạnh quá, ngực sườn đau thắt, chân tay lạnh.


SÀI TRẦN THANG


Công dụng:Sơ can lý khí.

Chủ trị: Can khí phạm vị. Căng tức cạnh sườn, thượng vị đầy ợ hơi, mạch huyền


THỐNG TẢ YẾU PHƯƠNG


Công dụng: Bổ tỳ tả can.

Chủ trị: Sôi bụng, đau bụng, ỉa lỏng, ỉa xong bụng còn đau, rêu trắng mỏng, mạch quan hai bên huyền và hoãn.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!