CỐ BIỂU CHỈ HÃN

NGỌC BÌNH PHONG TÁN

Công dụng : Ích khí cố biểu cầm mồ hôi.

Chủ trị : Biểu hư tự ra mồ hôi, dễ bị cảm phong tà.

MẪU LỆ TÁN

Công dụng : Cố biểu liễm hãn.

Chủ trị : Chữa các chứng hư bất túc. Người ra mồ hôi, đêm ra nhiều hơn, không cầm được. Hồi hộp, dễ lo sợ, khí đoản, buồn phiền, mệt mỏi.

Thư Viện Hình Ảnh
hình 1
hình 2
Hình 3
error: Content is protected !!